DOLNOŚLĄSKA LIGA MIĘDZYUCZELNIANA Politechnika Wrocławska wygrywa Dolnośląską Ligę Międzyuczelnianą w sezonie 2018/2019.

1. Politechnika Wrocławska
2. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
4. Uniwersytet Wrocławski

15_rabat